1. Пишете ни:
  2. Invalid Input
  3. Invalid Input
  4. Invalid Input

  5.   Нов КодГрешен Код