Плакати (постери)

Плакатите, наричани още и постери, са сред първите масови рекламни материали въобще. Плакатите са били създавани и ръкописно преди да бъде изобретена печатарската машина. Днес плакатите са важна част от рекламната кампания на всеки концерт, театрална постановка, оперно представление, кинофилм или друго голямо творческо или обществено събитие, което цели да привлече много хора. Един плакат (постер) може да бъде пълноцветен, с един или с два цвята, но винаги трябва да е направен по начин, който привлича вниманието още отдалеч. Съвременните плакати често съдържат големи цветни снимки и изображения, главни (големи) и второстепенни (по-малки) текстове. Плакатът трябва да се отпечатва на голям лист хартия, за да бъде забелязан лесно и основният текст да бъде прочетен от по-голямо разстояние, а ако потенциалният посетител на събитие прояви интерес, той може да се приближи и да се запознае с детайлите.

Ако желаете да научите повече за нашата услуга за изработване на плакати (постери), можете да се свържете с нас в София за безплатна консултация и ще обсъдим конкретните ви нужди, актуални цени и условия за доставка.